Kategori: Gökyüzünden Haberler

Gökyüzünden Haberler

Kova Burcunda Yeni Ay

10.02.24 gecesi, 1.59’da bir yeni ay var önümüzde. Yeni aylarda gökyüzünde Ay görünmüyordur ve Ay’ın görünmesine bir iki gün vardır yani başlangıçlar için iyi değildir. Bununla beraber yeni ay aslında başlangıçlarla yakından ilgilidir. Yeni bir olay, oluşum, girişim, başlangıçlar söz konusudur. Ay nasıl ışığını göstermeye hazırlanıyorsa arka planda da ortaya çıkmaya hazırlanan olaylar vardır.

Kova burcu söz konusuysa aykırı olan, gelenekseli yıkan, sıra dışı yeniliklerden bahsederiz. Devrimler, isyanlar, var olana başkaldırmak Kova burcunun konularındandır. Kişisel hayatlarımızda bu açılanmayı nerden alıyorsak o alanlarda artık hayatımızda sabitleşmiş olan, bizimle bağdaşmış o boyun eğişimiz, kabul edişimize artık dur demeye hazırlanıyor olabiliriz. Değişim zorludur fakat gereklidir.

Kova burcunun modern yöneticisi Uranüs’ün de kare açıyla eşlik ettiği bu yeni ay, zorlu ama gerekli bir enerji patlamasını da gündeme getirebilir. Özgürlük mücadelemiz olabilir. Hayatlarımızda sabitleşmiş olan bazı kalıpları kırmaya başladığımızı görebiliriz. Bu açının zorlu etkilerinden biri elektrik, enerji kesintileri, deprem gibi riskli gündemleri de tetikleyebilecek olması. Astrokartografik haritadaysa Uranüs hattının Marmara Bölgesini tetikliyor olması özellikle bu bölgelerde riski düşündürüyor. Yeni Ay’dan hemen sonra Ay boşluğa düştüğü için bu yeni ayda başlayan şeylerin çok da uzun soluklu olmayabileceğini düşünebiliriz. Fakat yükselen yöneticisi Mars, krizli bir derecede ve yücelimde olduğu için savaş, patlama, yangınlar, hırsızlıklar, cinayet/bıçaklanma gibi olumsuz gündemler de artabilir. Ülkemiz için önemli eğitim/inanç/hukuksal/göçmen gündemleri de söz konusu olabilir.

Gökyüzünden Haberler

Güneş Pluto Kavuşumu 20.02.24

 

Etkisi yaklaşan ve uzaklaşan 1.haftada özellikle çok yoğun hissedilecek olan bu açı, enerjide düşüş veya baskılanma hissini de beraberinde getirebilir. Yüksek irade kullanımı için önemli bir açıdır, sağlam irade ister. Otoriteler, liderler, kişilikler, baskınlaşabilir, acımasızlaşabilir. Tehlikeli bir çekicilik söz konusudur. Pluto doğası gereği bu kavuşumda Güneşi baskılayarak, yeni bir döngüyü başlatırken narsistik bir otoriteyi de gündeme taşır. Güneş-Pluto zorlu açılarından biri olan bu kavuşum bir dönüşümün de habercisidir. Pluto burada irade sahibi olmayanları yıkmaktan, dönüştürmekten çekinmeyecektir. Gündemimizde güç çekişmeleri, acımasızlıklar, despot, dine zarar verebilmeye yatkın, manipülasyoncular sıklıkla olabilir.

Ay bu kavuşum anına olumlu açıyla eşlik ediyor. Ülkemiz ve dünya için halklar tarafından destek verilen bir dönüşümün, bir liderin yer değiştirmesinin, bir sistemin dönüşmesinin, güçlenmesinin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Burada son derecede olan bu açılanmalar artık tamamlanmış bir döngünün, bir sonun başlangıcının da habercisi diyebiliriz. Ekonomik anlamda eskinin değişmesi, dönüşmesi bunun liderler ve halk eliyle isteğiyle olması öngörülebilir. Oğlak burcu sistemler ve yapılarla ilgili olduğu için de gayrimenkuller, taşınmazlar, kredilerle ilgili var olan ekonomik sistemlerin artık sonlarının başında olduğunu düşünebiliriz.

Bu ne kadar zor bir açı olsa da sağlam irade ile sizi küllerinizden doğurup bambaşka birine dönüştürebilecek bir açıdır. İstikrar ve kararlılık ile destekleyici bile olabilir.

Gökyüzünden Haberler

25.01.24 Aslan Burcunda Dolunay

 

Dolunaylar, tamamlanma, netleşme, ortaya çıkmakla ilgilidir. Ay gökyüzünde tam olarak görünür, tamamen ortaya çıkar. Bunun gibi haritalarımızda nerede gerçekleşiyorsa, oradaki gündemler netleştirir, ortaya çıkar, tamamlanır. Bu dolunay ekim ayında yaşadığımız boğa burcu tutulmasını da tetiklediği için etkili bir tutulma, ekonomi, tarım, toprak konularında önemli sonların ve başlangıçların olduğuna şahitlik edebiliriz. Boğa burcundaki tutulmalarda başlattığınız gündemlerinizle ilgili önemli kararlar ve adımlar söz konusu olabilir.

Aslan burcunda gerçekleşen dolunaylarda benlik duygusu, otoriteler, liderler, üstlerimiz, eşimiz, babamız, benliğimiz, öz değer kavramı ön planda olur. Dolayısıyla bu dolunay da bu konuları tetikleyecek bir dolunay. Ayrıca dolunaylarda ay güneş ile karşı karşıya geleceği için bir isyan, başkaldırı da söz konusudur. Ayın temsil ettiği konuların mücadelesi ayakta kalma çabasını görürüz. Dünya astrolojisinde Ay, direkt olarak halkı temsil ettiği için halkın kişisel hayatlarımızda güdülerimizin, duygularımızın, ailemizin, annemizin ön plana çıkışına şahitlik ederiz.

Aslan-Kova aksında gerçekleşen bu dolunay, özellikle Ay’ın son açısını Plüton ile kurmuş olmasından gündemimizde ve hayatlarımızda artık bir öz değer kaygısıyla başkaldırının, isyanların, otoritelerden insancıl çözüm arayışları, bunlarla ilgili ekip kurma veya gruplaşmaların habercisi. Ben/Biz kavramları arasında denge kurma çabasında olabiliriz. Arkadaş gruplarımızda, toplantılarda, ekiplerimizle ilgili gündemlerimiz olabilir bulunduğumuz topluluklarda ön plana çıkabiliriz.

Dolunay anında Başak burcu yükseliyor. Bu demek oluyor ki bu dolunay, sağlık, iş hayatı, memurlar, orduyla ilgili bir dolunay. Düzenlemeler, eksikleri tamamlama, gözden geçirme için değerlendirilebilir. Yükselen yöneticisi Merkür, Marstan zarar gördüğü için sistemlerle ilgili yapılanmalarda düzenlemeler, yatırımlarla ilgili, gayrimenkuller, taşınmaz yapılarla ilgili yatırım amaçlı, güzelleştirme amaçlı yıkım veya düzenleme kararları, savaş gündemleri, planlamalar ve hedefler bu ay bizi oldukça meşgul edebilir. Yaklaşan belediye seçimlerini düşünürsek özellikle kentsel dönüşüm hedef ve projelerini sıkça duyabiliriz.

Halk arasında bilgi karmaşası, iletişim kaynaklı kazalar maalesef sıkça karşımıza çıkabilir. Atılacak imzalar iki kere düşünülmeli. Yine de Merkür’ün yükseleni görüyor oluşu, kararlı adımlar atma ihtimalimizi güçlendireceği kontrollü ilerlemek zor olmayabilir.

Ay dolunaydan hemen sonra Jüpiter ile kare açı kuracağı için duygularımızı abartma eğiliminde olabiliriz, halk içinde olabilecek şeyler kontrol edilmesi zor bir hal alabilir. Güven ve değersizlik kaygısıyla hayatlarımızda ve ülkemizde başkaldırı görebiliriz.

Sabit burçlar arasındaki bu gerilimli açı deprem konusunda da dikkatli olmamız konusunda bir uyarı aslında. Uranüs’ün de durağan hareketine hazırlanıyor oluşu, özellikle enerji ve elektrik konusunda beklenmedi kesintilere hazırlıklı olmamız konusunda önemli bir gösterge diyebiliriz. Türkiye’nin batısı özellikle Ege Bölgesi, İzmir için gerilimli açılar söz konusu. Uranüs’ün de durağa gececiğini düşündüğümüzde özellikle kriptolar, borsa ve online sistemler konusunda iki kat dikkatli olmak gerek.

Güneş asaleten zayıf ve Plüton’dan zarar gördüğü için otoriteler ve liderler için de zorlu bir dolunay diyebiliriz. Güç savaşlarının değil insancıl çözümler bulmanın önemini anlayacağımız bir dolunay. Jüpiter’in tepeden kare açıyla etkilerini arttıracağı bu dolunay, toplumsal sorunların gerçekçi çözümleri için önemli adım ve dönüşümlerin de habercisi.

Gökyüzünden Haberler

11.01.24 Oğlak Burcunda Yeni Ay ve Türkiye

Bu sene ülkemiz profeksiyonda 5. Evini yaşadığı için zaten ünlüler, çocuklar, spor camiası, sanat, sanatçılar, bulunduğumuz topluluklar ve hedeflerimiz, yatırımlarımız yıl boyunca gündemimizden düşmeyecekti.  Yakın zamanda da bu gündemleri sık sık okuduk maalesef. Özellikle çocuklarla ilgili oldukça üzücü şeylerle yüzleşmek durumunda kaldık.

Bu yeni ay bizi ilk olarak asılsız haberler konusunda dikkatli olmamız konusunda uyarıyor! Bahsettiğim gündemlerle ilgili gerçek olmayan bilginin peşinden gitmemeye özen göstermeliyiz. Biz zaten boşlukta olan ay ikizler etkisiyle dedikodu ve söylentilerden çok kolay etkilenen bir halkız. Natal haritamız bu şekilde 12. Evimizden tetiklenirken gizlice çevrilen işlerle ilgili daha çok şeyler okuyacağız gibi maalesef.

Yeni Ay 7.evimizde gerçekleştiği için ortaklı yatırımlar, anlaşmalar, açık düşmanlıklar, gayrimenkul sektörüyle ilgili adımlar atılabilir bu alanlarda özellikle Pluto vurgusuyla bir dönüşümün başlamak üzere olduğunu okuyabiliriz. Taşınmazlar ve gayrimenkuller oğlak burcuyla ilgili olduğu için kentsel dönüşüm kampanyaları, yatırım ve ortaklık kampanyaları, reklamlarına sıkça denk gelebiliriz. Oğlak burcunun yücelim yöneticisi Marsın da oğlak burcunda oluşu ve ülkemizin alçalan çizgisinde duruşu, savunma sanayiyle ilgili ortaklıklar, savaş haberleri ve bu konularda atılacak adımları da gündemimize taşıyabilir.

Oğlak burcunun yöneticisi Satürn Balık Burcunda seyrettiği için bağlantı problemleri, suyla ilgili problemler, sınırlarımızla ilgili adımlar atılması, yabancılar ve göçmenlerle ilgili kararlar alınması, girişimlerde bulunması, vize ve ülkeler arası ilişkilerimizle ilgili gelişmelerin gündemimizde olabileceğini gösteriyor. Satürn’ün güney düğümümüze yaklaşması bu alanlarda zorlanabileceğimiz şeylerle yüzleşmek zorunda kalabileceğimizi de gösteriyor olabilir. Güvenlik ve sınırlarla ilgili karalar adımlar atılabilir.

Progress haritamızda kavuşmak üzere olan Mars ve Jüpiter özellikle din ve din adamları kaynaklı karışıklık ve savaşların yaklaştığının habercisi olabilir. Bunun yanı sıra yeni ay haritasında tam da bu kavuşumun üstünden geçen Venüs, yabancı kadınlarla ilgili, kadınlarla ilgili, ekonomik girişimler ve adımların da habercisi olabilir Aynı zamanda 6.edeki venüs’e de olumlu açı kurduğu için sağlık-hizmet sektöründe güzel yeniliklerin habercisi de olabilir. Yeni ay progresste tam da Merkür’ün üstünde gerçekleştiği için ülkemizde önemli anlaşma, imzalar, ülke içi yollarla ilgili adımlar atılabilir. Belki de çok önceden atılmış imzalar, anlaşmalar, ticaretler açığa çıkabilir. 4.evimizde gerçekleşen bu yeni ay halkı çok ilgilendiren konularda üstü örtülmüş şeylerin açığa çıkması anlamını da verebilir.

Yeni Ay liderler ve otoritelerin de gündemden uzunca süre kalacağı bir ayın bizleri beklediğini haber veriyor.

Gökyüzünden Haberler

15.01.24 Haftası Bizi Neler Bekliyor?

Pazartesi 15.01.24

Öğlen saatlerinde Ay-Venüs karesi bize öz değerimizi sorgulatabilir, ilişkilerimizi sorgular halde bulabiliriz kendimizi. Sonrasında Ay-Güneş olumlu açısı ve hemen ardından Ay-Neptün kavuşacağı için otoriteler, liderler veya benlik duygumuzda anlaşılmışlık, güvende olma hissiyle akışa güvenme veya görmezden gelmeyi bir çözüm olarak seçebiliriz ama dalgınlıklara, hatalara karşı iki kat dikkatli olmak faydalı olacaktır.

Salı 16.01.24

Ay Koç Burcunda

Zaman sanki olması gerekenden hızlı akıyor gibi hissedebiliriz.  Yenilenme ihtiyacıyla dolmuş hissedebiliriz. İnisiyatif almamız gereken, cesaret gereken işlere girişebiliriz. Bu yüzden yarım kalmış işleri tamamlamak için iyidir. Cinsel içgüdüler ve saldırganlık da ön planda olabilir. Güdülerimizi kontrol etmek önemlidir.

Merkür ve Mars ile kare açılar kuracağından, ikili diyaloglar, tartışmalar büyüyebilir. Gerilimli tartışmalar söz konusu olabilir. Kendimizi sakinleştirmek iyi olacaktır. Enerjimizi sporla atmak, spor yapmak iyi olabilir ve spor kazalarına dikkat etmek gerekir. Kısa mesafe yolculuklarında kazalar için oldukça dikkatli olmak gerekecektir. Heyecanla atılan adımlar, imzalar, mesajlar zorlu ve yaralayıcı olabilir.

Çarşamba 17.01.24

Chiron, kuzey düğüm ile kavuşup sonrasında Venüs ile olumlu açı kuracak olan ay, romantik, heyecanlı ve aşk dolu bir gece ve gün geçirmek için ideal bir konumda, şifalanma, barışma girişimleri, kadersel destek ve faydalı girişimler için iyi olabilir. Gceeye doğru Venüs ile de olumlu açı kuracağı için günü sevdiklerinizle seyahatlere ve keyifli zamanlara ayırmayı deneyebilirsiniz. Estetik girişimler için cesaret bulup kuaför kapısı çalabilirsiniz. (yine de doğru zaman için astroloğunuza danışın!)

Gece dalgınlıklar ve hatalardan kaçınmaya dikkat etmeli ve uykuda olmanız iyi olacaktır. Sanatsal aktiviteler için değerlendirilebilir.

Perşembe 18.01.24

Sabah saatlerinde Ay, Güneş ve sonrasında Pluton ile kare açı kuracak. Otoritelerden, liderlerimizden veya üstlerimizde baskı görüyor gibi hissedebilir, baskılanabiliriz. Kendimizi özgürleşme isteğiyle bunalmış ve bazı şeyleri sonlandırma isteğiyle dolmuş hissedebiliriz. Bu zorlu bir açı olsa da sağlam irade ile güçlenmemize destek olabilecek bir açıdır. İsyan ve başkaldırma ile bazı şeyleri sonlandırma, rayına sokma, yenileme ihtiyacında olmamız olasıdır.

İnsancıl eylemler insanlık için devrim niteliğinde olaylar gündemimizi meşgul edebilir. Hayatlarımızdan sis perdelerini aralama ve gerçeklerle sonlanması gerekeni sonlandırma ihtiyacıyla bir dönüşümü tamamlıyoruz. Güçlü ve iradeli olmak bize destek verecektir.

11:02 itibariyle ay boşluğa geçecek.

Cuma 19.01.24

11:12 itibariyle Ay Boğa Burcunda!

Ay boğa burcundayken somut, gerçekçi, sağlam şeyler arayışında oluruz. Keyif ve lezzet arayışımız da artar. Burada Ay yücelimde olacağından doğa olaylarına da sık rastlanır. Yavaş ve sağlam adımlarla ilerlemek isteyebilir, keyif arayışıyla bir tatil yolunda olabiliriz.

Satürn, Merkür ve Mars ile olumlu açılar kuracak olan Ay, Jüpiter ile kavuşacak. Kalıcı, sağlam ve etkisi uzun sürecek adımlarla ilerleyebilir, ilişkiler kurabilir, imzalar atabiliriz. İkili ilişkilerde güvenli ve uzun süreli girişimler olabilir. Seyahat, kısa mesafeli yolculuklar için girişimlerde bulunulabilir. Hayattan keyif almak ve keyifli rotalar çizmek için iyi bir gün!

Ay Boğa burcundayken sağlamlaşma ve mutlu olma arayışındayken akşama doğru Ay, Uranüs ile kavuşacağından sürpriz, beklenmedik kararlarla değişikliklere gidebilir, kalıplaşmış bir şeylerden kurtulma ihtiyacında olabiliriz. Geçmişe yönelik ertelediğimiz bazı değişiklikler için girişimlerde bulunabiliriz. Ani bir kararla uzun zamandır ertelediğimiz işleri, konuşmaları, görevleri tamamlayabiliriz. Hayatımızda etkili değişimlere gidebilir bir dönüşüm sürecini tamamlama yolunda olabiliriz.

Cumartesi 20.01.24

Sabah saatlerinde Ay-Neptün arasındaki olumlu açı bize kontrolü bırakma ve akışa güvenme hissini yükleyebilir. Dalgınlıklara karşı dikkatli olmak iyi olacaktır. Devamında Ay sırasıyla Güneş ve Pluton ile olumlu açı kuracağından cumartesi günü kendimizi iradeli ve güçlü hissedip uzun zamandır kendimizde değiştiremediğimiz şeylerden özgürleşmek üzere hissedebilir bu anlamda adımlar atmış olabiliriz. Dönüşüme hazır ve kararlıyızdır. Değişken koşullara açık sağlamlık arayışından arınmış veya gereken sağlamlığı kazanmış esnemeyi öğrenmişizdir.

16:57 itibariyle Ay Boğa burcundan İkizler Burcuna geçecek!

Ay İkizler burcundayken zaman birden hızlanmış gibi gelebilir. Aynı anda birkaç şeyle uğraşmamız gerekebilir ve telaşlı olabiliriz. Sosyalleşme, diyalog kurma ihtiyacımız artar.

İlk açı güneşle uyumlu olacağından duygu mantık dengemiz iyidir ve ne istediğimizi bilerek hareket ederiz. Kova ve ikizler burcu arasındaki bu açıyla arkadaşlarımızla, ekibimizle sosyal ortamlarda bulunma isteğiyle dolabilir akşam saatlerini değerlendirebiliriz.

Pazar 21.01.24

Gece saatleri Ay-Satürn karesi bizi daralmış bunalmış hissettirse de Ay chiron ve düğümler ile olumlu açılar kuracağı için desteklenmiş hissedebilir, güzel etkiler altında Pazar gününü tamamlayabiliriz. İkili ilişkilerde bir şeyleri düzeltmek, şifalandırmak için iyi bir gün!

Gökyüzünden Haberler

20.02.24 Güneş Kova Burcunda

Bu akşam itibariyle Güneş Kova Burcundaki yolculuğuna başlıyor. İyi ki doğdunuz Kova Burçları! Güneş Kova burcunda asaleten zarardadır. Fakat Kova eril bir burç olduğu için güneşin doğasıyla uyumludur ve özelliklerini aktif bir şekilde çalıştırabilir. Egonun rahatça kullanılamadığı bir durumdur. Kova burcu bilginin ve entelektüelliğin peşinden gider. Haritanızda hangi alanda gerçekleşiyorsa bu transit o alanda bilginin peşinde olabilir, ekip işlerinde bulunabilirsiniz. Arkadaşlıklar edinebilir bu alanlarda toplantılara katılabilirsiniz. Yine Kova burcu özgürlükle de son derece ilgili olduğundan haritanızda transit ettiği evlerde özgürlük arayışında isyanlarda olabilirsiniz.

Güneş Kova burcunda seyrederken Pluto ile zorlu bir açıdan uzaklaşırken, düğümler ve chiron ile olumlu açılar kuracağından bu transit sürecinde kadersel, plansız, insancıl amaçlı topluluklar, isyanlar, özgürlük temalı girişimler de yoğun olabilir. Bunun yanı sıra cesaret bulmayı beklediğimiz konularda kendimizi desteklenmiş gibi hissettiğimiz girişimlerimiz olabilir. Bu transit haritanızı hangi alanda tetikliyorsa bunları o alanda yoğunlukla hissedebilirsiniz.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop